MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI TRIM ION REFINE (RENEW)

Thiết kế: Công nghệ điện phân “hệ thống điện phân kép lai” được thực hiện bởi công nghệ lĩnh vực y tế. Điện phân màng: 4 bể (8 ngăn) và điện phân màng polyme rắn: 1 bể (2 ngăn )

Chỉ số Hydrogen: 1100ppb